Lost your password? Register
Home > Career

สมัครงาน

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า “พนักงานของบริษัท” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์
เงินเดือนตามตำแหน่งงานและประสบการณ์
โบนัสประจำปีตามผลงาน
ค่านายหน้าการขาย
เบี้ยเลี้ยง
เบี้ยขยัน
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
พักผ่อนประจำปี 10/15 วัน
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง
เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ
- เงินช่วยเหลือแต่งงาน - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย -เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ห้องพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน
เครื่องแบบพนักงาน
การฝึกอบรม
ส่วนลดซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
เงินกู้เอนกประสงค์กับธนาคารไทยพาณิชย์
โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
รางวัลพิเศษตามอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 

 • วิธีสมัครงาน

  สำหรับการสมัครงานกับ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำได้ 3 วิธี โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จะได้รับการติดต่อเพื่อทดสอบ และสัมภาษณ์ต่อไป

  1. สมัครทางอีเมล์

  • ส่งอีเมล์เพื่อสมัครงานโดยระบุตำแหน่งที่สนใจและแนบประวัติส่วนตัว รูปถ่ายและเอกสารประกอบ มาได้ที่อีเมล์ recruit@borneothai.com

  2. สมัครทางไปรษณีย์

  ส่ง Resume พร้อมเอกสารสำหรับการสมัครงาน แล้วส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
  89/175 หมู่ 3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน , เขต หลักสี่ , กทม. 10210

  3. สมัครงานด้วยตนเอง

  ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองและทำแบบทดสอบในเบื้องต้นได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

โครงการผ้าเย็นคลายร้อน

29.04.2014

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดหาผ้าเย็นและน้ำยาอุทัยมอบให้กับคลังสินค้าหลักสี่เพื่อบรรเทาความร้อนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าในช่วงฤดูร้อนซึ่งอากาศมีอุณหภูมิสูง

การอบรม Borneo Orientation

03.03.2014

คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ (Country MD) กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศพนักงาน


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Limited. All Right Reserved. sitemap