Lost your password? Register
Home > Career

สมัครงาน

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า “พนักงานของบริษัท” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์
เงินเดือนตามตำแหน่งงานและประสบการณ์
โบนัสประจำปีตามผลงาน
ค่านายหน้าการขาย
เบี้ยเลี้ยง
เบี้ยขยัน
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
พักผ่อนประจำปี 10/15 วัน
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง
เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ
- เงินช่วยเหลือแต่งงาน - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย -เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ห้องพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน
เครื่องแบบพนักงาน
การฝึกอบรม
ส่วนลดซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
เงินกู้เอนกประสงค์กับธนาคารไทยพาณิชย์
โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
รางวัลพิเศษตามอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 

 • วิธีสมัครงาน

  สำหรับการสมัครงานกับ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำได้ 3 วิธี โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จะได้รับการติดต่อเพื่อทดสอบ และสัมภาษณ์ต่อไป

  1. สมัครผ่านเว็บไซด์

  • 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครงานให้ครบถ้วน
  • 2. แนบไฟล์ เอกสารตามที่ต้องการเข้ากับแบบฟอร์มสมัครที่กรอกเสร็จ
  • 3. กด Send เป็นอันเสร็จขั้นตอนการส่งใบสมัคร
  • 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
  • กรอกใบสมัครได้ที่นี่

  2. สมัครทางไปรษณีย์

  ส่ง Resume พร้อมเอกสารสำหรับการสมัครงาน แล้วส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
  89/175 หมู่ 3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน , เขต หลักสี่ , กทม. 10210

  3. สมัครงานด้วยตนเอง

  ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมกับออมสินจัดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

30.08.2012

บริษัทได้ร่วมกับธนาคารออมสินในการจัดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อให้พนักงานเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการชำระหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยจัดบูธในวันที่ 29 สิงหาคมและได้รับความสนใจจากพนักงานจำนวนมาก

งาน Borneo Warehouse Sale ที่สุราษฎร์ธานี

24.08.2012

HR ร่วมจัดงานและต้อนรับลูกค้าในงาน Borneo Warehouse Sale วันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ที่คลังสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อบรมความปลอดภัยที่สาขาสุราษฎร์ธานี

24.08.2012

บอร์เนียวจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยให้พนักงานประจำสาขาสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

24.07.2012

บอร์เนียวจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้พนักงานคลังสินค้าในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยวิทยากรจากปิ่นทองกรุ๊ป

อบรมการเจรจาต่อรอง

24.08.2012

บอร์เนียวจัดอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองให้กับพนักงานการตลาดและหน่วยงานอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 โดยวิทยากรคุณวีระ ชูโชติถาวร

งานเปิดตัวโครงการ 5ส.

14.07.2011

งานรณรงค์เปิดตัวโครงการ 5 ส. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

Learning Digest Programs

14.07.2011

การเรียนรู้ ในเรื่องบทบาทและทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่

การอบรม Borneo Orientation

14.07.2011

คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ (Country MD) กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศพนักงาน


Copyright © Borneo Technical (Thailand) Limited. All Right Reserved. sitemap